Latvijas valsts simtgade

lv100-title-hires

Radīšana un darīšana ir savstarpēji saistītas materiālā un nemateriālā izpausmē. Lai īstenotu jebkuru ideju, ir nepieciešama gan gaiša galva, gan čaklas rokas. Tādēļ katra mūsu valsts dzimšanas diena ir brīdis, kad līksmot par visvērtīgāko, kas Latvijai pieder – par mūsu cilvēkiem.

Latvijas valsts simtgades grafisko zīmi veido uzraksts “Latvija”, valsts karogs un cipars “100” ar integrētu bezgalības simbolu – nepārtrauktu jaunradīšanas ciklu.

Uzraksts

Grafiskās zīmes uzraksta pamatā ir fonts “Cīrulis”, kura formas ir aizgūtas no lietišķās grafikas meistara Anša Cīruļa darbiem. Ansis Cīrulis ir viens no pagājušā gadsimta sākuma ietekmīgākajiem Latvijas māksliniekiem un dizaineriem. Viņa kā grafiķa, gleznotāja un lietišķās mākslas meistara rokraksts ne tikai stiprināja latvisko identitāti pirmās brīvvalsts laikā, bet ietekmēja vairāku paaudžu izpratni par tautiskā jēdzienu.

ansis-cirulis

uzraksts-allcaps

2008. gadā dizaina studijā Asketic veidotais fonts „Cīrulis” ietver pilnu zīmju komplektu un ir papildināts ar maziem burtiem, kuri ir reti sastopami oriģinālajā rokrakstā.

Latvijas valsts simtgades zīmē fonta versija ir grafiski novienkāršota, piešķirot burtiem mūsdienīgāku estētiku. Zīmes uzrakstam ir unikāls dizains, kas ataino vizuālās valodas attīstību Latvijā.

uzraksts-iedvesma

Bezgalības simbols

Bezgalības zīme apliecina mūsu apņēmību piepildīt Latvijai vēlēto saules mūžu un nodot vēstījumu, ka mīlēsim Latviju mūžīgi. Bezgalības simbols ir apvienots ar ciparu 100 un dod iespēju nebeidzamām interpretācijas iespējām formātos, materiālos un dimensijās.

infinity-symbol

Grafiskā zīme

Visus augšminētos elementus un simbolus grafiski un saturiski apvienojot kopā ar Latvijas karogu, ir izveidota Latvijas valsts simtgades grafiskā zīme.

logo-title-page

Atbildība

Latvijas valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē, mūsu iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiskā notikuma līdzveidotāju. Tā ir iespēja un vienlaikus liela atbildība, veidot šodienas Latviju un likt pamatus Latvijas nākotnei. Valsts simtgades ietvars veidots atvērts sabiedrības un uzņēmēju iesaistei.

Latvijas valsts simtgades piederības zīme izmantojama atbilstoši Latvijas valsts simtgades mērķiem un uzdevumiem, ievērojot piederības zīmes lietošanas vadlīnijas, ievērojot normatīvo aktu prasības par Latvijas valsts karoga lietojumu. Aicinām turēt godā vērtības, kas liktas Latvijas valsts pamatā, nostiprinātas Satversmē.

Papildus informācijai: Latvijas valsts karoga likumsNākamā sadaļa: Grafiskā zīme