Fonti

lv100-fonts-original

Uzrakstam Latvija un burtiem LV ir unikāls, Latvijas valsts simtgadei veidots dizains. Grafisko zīmi  nav pieļaujams modificēt, papildināt ar citiem grafiskiem elementiem vai mainīt tās savstarpējās proporcijas.

Uzraksta lietošana prasa rūpību un uzmanību.

Nav pieļaujama uzraksta aizstāšana ar citiem vizuāli līdzīgiem fontiem!

Primārais fonts

Papildinošiem teksta blokiem un uzsaukumā jāizmanto Tobias Frere-Jones studijas veidoto Gotham fontu Medium un Book biezumos.

lv100-fonts-gotham

Fonts veidots, iedvesmojoties no pagājušā gadsimta sākuma sans-serif fontiem. Tiem piemīt izteikta ģeometriska struktūra, kas labi kontrastē ar Latvijas valsts simtgades zīmes liektajām burtu formām.

Gotham fontu iespējams iegādāties typography.com

Sekundārais fonts

Kā alternatīvu Gotham fontam var izmantot Open Sans. Tas ir bezmaksas fonts, kas pieejams Google fonts vietnē. Tā  izmantošana ir noteikta zem Apache License, version 2.0.

lv100-fonts-opensans


Nākamā sadaļa: Lietošanas piemēri