Grafiskā zīme

Tai ir unikāls burtu dizains – uzrakstam „Latvija” un skaitlim „100” nedrīkst izmantot citus brīvi pieejamos fontus. Vienīgo pareizo Latvijas valsts simtgades zīmi ir iespējams lejupielādēt šīs lapas beigās.

Izkārtojums

Zīmei ir pieejamas divas versijas: vertikālā un horizontālā. Kā primāro versiju ir ieteicams izmantot vertikālo. Šī izkārtojuma elementu savstarpējās attiecības ir veidotas, izmantojot Latvijas karoga proporcijas (skat. sadaļu “Brīvā zona”).

lv100-classic-straight

Gadījumos, kad tas atbilst kontekstam un netraucē zīmes atpazīstamībai, ir iespēja lietot arī saīsinātu versiju, bet tikai horizontālā izkārtojumā. Tajā tiek izmantots burts „V”, kam ir Anša Cīruļa iedvesmots serifs, tādējādi saglabājot fonta raksturu.

lv100-short

Versija bez karoga

Zīmi ir atļauts lietot arī bez Latvijas valsts karoga. Tas ir pieļaujams situācijās, kad formāts vai drukas specifika neļauj izmantot nevienu no pamata versijām. Latvijas valsts simtgades zīme bez karoga ir pieejama tikai horizontālā izkārtojumā.

lv100-bez-karoga

Krāsas un foni

Latvijas valsts simtgades zīmei uz balta fona ir pieļaujamas trīs krāsu versijas:

1. melns uzraksts un karmīnsarkans karogs;
2. karmīnsarkans uzraksts un karogs;
3. melns uzraksts un karogs (rezervēts retiem gadījumiem, kad to nosaka tehniski ierobežojumi).

lv100-color

Izmantojot zīmi uz krāsaina fona, ir pieļaujamas divas versijas. Uz karmīnsarkana fona zīme tiek lietota inversā bez Latvijas valsts karoga, jo nav iespējams panākt nepieciešamo kontrastu. Uz melna fona tiek izmantota inversā versija ar karmīnsarkanu Latvijas valsts karogu.

lv100-bg-krasa

Grafisko zīmi iespējams izvietot arī uz attēliem. Šādos gadījumos jāpārliecinās, lai zīme un valsts karogs būtu skaidri nolasāmi. Atkarībā no vizuāla trokšņa, fona piesātinājuma un krāsu gammas, tiek piemeklēts atbilstošākais risinājums ar gaišu vai tumšu uzrakstu. Ja karoga krāsas vai proporcijas nenolasās pietiekami skaidri, jālieto versiju bez karoga.

lv100-photo-bg

Brīvā zona

Grafiskās zīmes pamata  versijā tiek ievērotas Latvijas valsts karoga proporcijas (2:1:2).

lv100-proportions

Brīvā zona ir pakļauta šīm attiecībām visās zīmes izkārtojuma versijās.

lv100-safe


Darba faili un atbildība

Latvijas valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē, mūsu iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiskā notikuma līdzveidotāju. Tā ir iespēja un vienlaikus liela atbildība, veidot šodienas Latviju un likt pamatus Latvijas nākotnei. Valsts simtgades ietvars veidots atvērts sabiedrības un uzņēmēju iesaistei.

Latvijas valsts simtgades piederības zīme izmantojama atbilstoši Latvijas valsts simtgades mērķiem un uzdevumiem, ievērojot piederības zīmes lietošanas vadlīnijas, ievērojot normatīvo aktu prasības par Latvijas valsts karoga lietojumu. Aicinām turēt godā vērtības, kas liktas Latvijas valsts pamatā, nostiprinātas Satversmē.

Papildus informācijai

Par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas valsts simtgades piederības zīmes izmantošanu, aicinām rakstīt Latvijas valsts simtgades birojam. Lūgums iepazīties ar Latvijas valsts karoga likumu.

Ekrānu versijas

Drukas versijas

Uzsaukums

Latvijas valsts simtgadei ir pieejama zīmes versija ar integrēto uzsaukumu.

lv100-uzsaukums

Uzsaukums ir uzrakstīts Gotham Medium fontā. Saskaņā ar karoga augstumu, uzsaukums  vienmēr ir novietots zem Latvijas valsts simtgades zīmes. Izmēra un lasāmības ierobežojumu dēļ tas nav  iekļauts tajās zīmes versijās, kur karoga nav.

Uzsaukums ir arī lietojams kā atsevišķs objekts.

lv100-uzsaukums-grid


Nākamā sadaļa: Krāsu palete