Atbildība

Latvijas valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē, mūsu iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiskā notikuma līdzveidotāju. Tā ir iespēja un vienlaikus liela atbildība, veidot šodienas Latviju un likt pamatus Latvijas nākotnei. Valsts simtgades ietvars veidots atvērts sabiedrības un uzņēmēju iesaistei.

Latvijas valsts simtgades piederības zīme izmantojama atbilstoši Latvijas valsts simtgades mērķiem un uzdevumiem, ievērojot piederības zīmes lietošanas vadlīnijas, ievērojot normatīvo aktu prasības par Latvijas valsts karoga lietojumu. Aicinām turēt godā vērtības, kas liktas Latvijas valsts pamatā, nostiprinātas Satversmē.

Papildus informācijai: Latvijas valsts karoga likums


Komercdarbība

Lai saņemtu atļauju izmantot Latvijas valsts simtgades piederības zīmi komercdarbībā, lūdzam aizpildīt anketu un iepazīties ar nosacījumiem par zīmes lietošanas vadlīnijām un noteikumiem.

Pēc anketas aizpildīšanas nedēļas laikā norādītajā e-pastā saņemsiet atbildi par tālāko rīcību un zīmes lietošanas iespējām. Par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas valsts simtgades piederības zīmes izmantošanu, aicinām rakstīt lv100zime@km.gov.lv
Uz vadlīniju sākumu